funtofil (Виталий Томчик) (funtofil) wrote,
funtofil (Виталий Томчик)
funtofil

Categories:

(801) Фабрика лабораторного оборудования "Берент и Плевинский" (BERENT i PLEWINSKI) Варшава

ПОЛЬША. Заводы по производству весов и гирь - https://funtofil.livejournal.com/205113.html
Весы лабораторные до 100 ГР. Клеймо "BERENT i PLEWINSKI". Фото из Инета


Весы прецизионные.   Фото из Инета.
Элементы весов.  Клеймо "BERENT i PLEWINSKI". Фото из Инета
Реклама 1854 г.


Реклама 1854 г.


Реклама 1860 г.


Реклама 1863 г.


Реклама 1869 г.

Mam honor zawiadomić Szanowną Publiczność, że powszechnie znany sklep po ś. p. Zeislere wraz z warsztatami do niego należącemi nabyłem na moją własność od dnia 12 (24) Czerwca 1868 r. Mam błogą nadzieje że Sanowna Publiczność zechce mnie obdarzać swemi zamóweniami, zapewniając z mej strony, że wszystkie roboty ściśle i starannie będą odroione. Sześcioletnia ma służba rządowa jako mechanika Gabinetu Fizycznego Szkoły Głównej pod zarządem Wh, Professorów Fizyki Szkoły Głównej, Może służyć za ręnojmię sumiennóści i dobroci robót wykonywanych przezemnie.

Имею честь известить Уважаемую Публику, что общеизвестный магазин по ś. п. Zeislere вместе с мастерскими к нему należącemi я приобретал на мою собственность от дня 12 (24) Июня 1868 г. я Имею блаженной начинит что Sanowna Publiczność захочет мне наделять swemi zamóweniami, обеспечивая с моей стороны, что все работы сжато и старательно будут odroione. Шестилетняя имеет правительственная служба как механика Физического Кабинета Главной Школы под правлением Wh, Professorów Fizyki Главной Школы, Может служить за ręnojmię sumiennóści и доброта осуществляемых работ przezemnie.


Реклама 1869 г.


Реклама 1878 г.


Реклама 1878 г.


Реклама 1882 г.


Реклама 1883 г.

Przeszło 30 lat istniejący
niegdyś pod firmą Zeisler, a następnie K. Berent
Zakład Optyczno-Mechaniczny
pod Nr. 57 przy ui, Krakowsie Przedmieście
przenisiony został do domy W-go Skiby pod Nr. 65 przy ulicy Krakowsie Przedmieście,
wprost Resursy Obywatlskiej i nadal pod firmą
Berent i Plewiński
prowadzony.

Znacznie powiększony i zaopatrzony w wybór najnowszych i najdokładniejszych wyrobów optycznych i mechanicznych, aparatów chemicznych, jak również przyrządów lekarskich, poleca się nadal łaskawym względom Szanownej Publiczności.
Obstalunki wykonywane są z największą dokładnością.

Свыше 30 лет существовавшее
прежде под фирмой Zeisler, а потом K. Berent
Оптическо-механическое Предприятие
под  № 57 по улице Краковское Предместье
перенесено в дом W-go Skiby под № 65 по улице Краковское Предместье, напротив  Дворянского собрания и по-прежнему под фирмой
Berent i Plewiński
существует.

Значительно увеличен существующий выбор новейших и точнейших оптических и механических изделий, химических аппаратов, а также врачебных приборов, рекомендуемый по-прежнему благосклонному взгляду Уважаемой Публики.
Заказы выполняются с наибольшей аккуратностью.

Из объявления 1882 года
Uprasza się o zwrócenie uwagi na adres, celem uniknięcia pomyłki, sklep ten bowiem niema nic wspólnego z sąsiednim pod firmą Warszawski Magazyn Optyczny, istniejącym.

Просим  обращать внимание на адрес с целью избежания ошибки, потому что этот магазин не имеет ничего общего с соседним,  под фирмой Варшавский Оптический Склад  существующим.

Из объявления 1860 г. ź
Zakład ten egzystujący już od roku 1839, podejmuje się nietylko wykonywać wszelkie obstalunki tyczące się powyż wymienionych ffachów naukowych, ale znajduje się także ciągle znaczny zapas tych instrumentów.
Это предприятие, существующее уже с 1839 года, поднимается не только выполнять всевозможное obstalunki, который касается, повозвышенность упомянутых научных профессий, но находится также непрерывно значительный запас этих инструментов.


Реклама 1885 г.


Реклама 1888 г.


Реклама 1889 г.


Реклама 1895 г.


Реклама 1896 г.


Реклама 1904 г.


Реклама 1906 г.


Реклама 1909 г.


Реклама 1910 г.


Реклама 1911 г.


Реклама 1911 г.


Реклама 1914 г.


Реклама 1915 г.


Реклама 1922 г.


Реклама 1922 г.


Реклама 1922 г.


Реклама 1926 г.


Таблица С.Т.Жукова
Tags: #берент и плевинский, #варшава, #весы, #польша
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 3 comments