funtofil (Виталий Томчик) (funtofil) wrote,
funtofil (Виталий Томчик)
funtofil

Category:

(1366) Фабрика весов A. Hersina. Rawicz ( Равич). Польша

Польша. Заводы по производству весов и гирь - https://funtofil.livejournal.com/205113.html

Больше данных пока нет


Rawicka Fabryka Wag w Rawiczu


Rawicka Fabryka Wag,  A. Hersina, 1926 - 1931
Фотография коллектива фабрики с образцом весов. Фото из Инета

Ziemia rawicka nadal miała głównie charakter rolniczy, przy czym przełom XIX i XX wieku był szczytowym okresem rozwoju w gospodarce hodowlanej.
Wzrastała hodowla bydła, trzody chlewnej, koni, powstały stowarzyszenia hodowców pszczół, gołębi pocztowych. Zmieniło się też oblicze wiejskiego przemysłu.
Zniknęły zakłady związane z sukiennictwem, powstały natomiast mleczarnie, mączkarnie, torfiarnie. Pod koniec XIX wieku Rawicz stał się ważnym ośrodkiem przemysłowym.
Wybudowano nowe, wielkie zakłady przemysłowe. W mieście istniały fabryki cygar, tabaki, maszyn, wag, mebli, szczotek, papieru, torebek papierowych, drukarnie, browary, olejarnia, roszarnia, tartak.
W 1891 roku rozpoczęto zakładanie wodociągów, zaś w 1911 roku - kanalizacji. Znacznie wzrosła liczba budynków mieszkalnych. Secesyjne kamienice są do dziś trwałym elementem pejzażu miasta.
Земля Равич по-прежнему была в основном сельскохозяйственной, причем рубеж XIX и XX веков был периодом пика развития животноводства.
Росло разведение крупного рогатого скота, свиней и лошадей, создавались ассоциации пчеловодов и гоночных голубей. Изменилось и лицо сельской промышленности.
Исчезли фабрики по производству сукна, появились молочные, мукомольные и торфяные заводы. В конце 19 века Равич стал важным промышленным центром.
Были построены новые крупные промышленные предприятия. В городе были фабрики по производству сигар, табачных изделий, машин, весов, мебели, кистей, бумаги,
бумажных пакетов, типографии, пивоварни, маслобойня, швейцарская мельница и лесопилка. В 1891 году были устроены гидротехнические сооружения, а в 1911 году - канализация.
Значительно увеличилось количество жилых домов. Многоквартирные дома в стиле модерн и по сей день являются неизменным элементом городского пейзажа.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments